Hem Företaget Handledning Utbildning Konsultation Kontakt Länkar Referenser
 
 Mångfaldskompassen

  japanese park in tokyomuslim woman with a mobile phonemap of hot spot middle eaststockholm city hallyoung jewish man

 

 
 

Utbildning med transkulturella aspekter 

 

Utbildning kan erbjudas i flera olika format och tidsomfattning med varierande pedagogisk inriktning.

 

v    Föreläsningar

Föreläsningar erbjuds utifrån behov på din arbetsplats eller utbildningsinstitution. Föreläsningar kan hållas för såväl små som stora grupper.

 

v    Seminarier

Seminarier med flera medverkande föreläsare kan erbjudas genom ett brett nätverk med olika verksamheter, trossamfund och konsulter.

 

v   Exempel på föreläsningsteman:

 

* Religionsaspekter i palliativ vård

* Migration som livsförändring - hur kan livsinnehållet påverkas?

* Transkulturella aspekter i handledning

* Vårdcentral med transkulturellt arbetssätt

* Religion och sorg - olika religioners sorgeuttryck och tänkesätt

* Kultur- och religionshänsyn vid familjehemsplaceringar

* Att åldras i Sverige - en tid när religion och kultur kan betyda alltmer

* Kultur och religionsaspekter vid besök/arbete i en persons/familjs bostad

* Bemötande och förhållningssätt - kring valfritt område

* Religionsaspekter kring vård, omvårdnad och bemötandev  Här kan du se exempel på där Inger-Johanne Larsson medverkat eller varit kursansvarig:

Svensk förening för palliativ medicin, kursprogram pdf

Religionsaspekter i palliativ vård  pdf


Religion och tro som resurs vid katastrofsituationer pdf

Religionsaspekter – vid vård och omvårdnad vid livets slut pdf

Existentiella frågor i Mångkulturell psykiatrisk vård pdf


Stiftelsen Äldrecentrum/Äldreförvaltningen Stockholm stad pdf

 

Vård vid livets slutskede - religionshänsyn och bemötande

Se program pdf

 

Krisförlopp och religionsaspekter

Se program  pdf

    

 

 

 
 

 

 
© Mångfaldskompassen 2022