Hem Företaget Handledning Utbildning Konsultation Kontakt Länkar Referenser
 
 Mångfaldskompassen

  mature coupleindonesian bride2girl friendsholy koran & rosary

 

 

 
 

 
Välkommen till Mångfaldskompassen

 vägledning för Dig som yrkesmässigt möter människor

 från varierande kulturell och religiös bakgrund

 

Mångfaldskompassen erbjuder

 

Behovsanpassad handledning, konsultation och utbildning för dig som yrkesmässigt möter människor från varierande kulturell och religiös bakgrund. Detta för att ge dig en ökad förståelse för människors livssyn så att du kan ta bättre beslut i ditt arbete, ge god vård, individuell omvårdnad och stöd.

 

Inger-Johanne Larsson

 

Socionom, MSc, handledare och författare.

 

Inger-Johanne Larsson har i över 35 år arbetat med flyktingar, äldre och kulturmötesfrågor inom såväl landsting, som kommun och frivilligorganisationer.
Under nio år har Inger-Johanne Larsson b l a varit anställd som socionom vid Transkulturellt Centrum, SLL. Inger-Johanne har arbetat med psykosocialt stöd, utbildning, handledning och konsultation och verksamhetsutveckling.

 

En intressant intervjustudie gjord med socialarbetare i Birmingham England ingår som en del i Inger-Johannes magisteruppsats : "Religionsaspekter vid barnavårdsutredningar pdf", 73s. 

 

  Inger-Johanne är examinerad handledare i psykosocial handledning och

konsultation (60p). Läs vidare om Inger-Johanne i tidskriften
Socionomens handledarförteckning  

Bok2.png 

   Se information om boken här:
   Religionsaspekter i palliativ vård.

   Klicka här för att beställa boken

 

 
 

 

 
© Mångfaldskompassen 2022