Hem Företaget Handledning Utbildning Konsultation Kontakt Länkar Referenser
 
 Mångfaldskompassen

  japanese park in tokyoshop on wheelsmother and daughterindonesian wedding

 

 
 

Konsultation med transkulturella aspekter 

 

Mångfaldskompassen erbjuder konsultation med transkulturella aspekter enskilt eller i grupp.

 

För vem

Konsultationsmöjligheten finns för dig som möter människor från varierande kulturell och religiös bakgrund i ditt arbete. Frågor som kan beröras vid en konsultation kan vara kultur- och religionsaspekter kring livets olika skeden: födelse, familjeliv, död och sorg. Vidare - olika syn på hälsa och ohälsa samt vård och omsorg. Migrationsrelaterade frågor och integration. Diskrimineringsfrågor. Bemötande och förhållningssätt.

 

Innehåll

Mångfaldskompassen erbjuder vägledning i din profession, reflekterande samtal i olika frågor och dilemman, kreativ dialog som i sin tur vidgar de transkulturella perspektiven så att du och dina kollegor kan se nya vägar framåt.

 

Hur går det till

Konsultation ges vid ett enstaka tillfälle kring ett speciellt dilemma, fråga eller problemställning. Du/ni presenterar ett dilemma och vi arbetar konsultativt kring de frågor du/ni önskar hjälp med. Uppföljning kan erbjudas om önskemål finns.

 

Konsultation med transkulturella aspekter kan ges via telefon, digitalt eller på din arbetsplats.

 

Handledare med erfarenhet från socialtjänst, vård och frivilligorganisationer

Inger-Johanne Larsson är utbildad handledare och har examen från den treåriga handledarutbildningen (60p) vid Institutet för psykosocial handledning och konsultation i samarbete med Gävle Högskola. För mer information om Inger-Johanne, klicka här Socionomens handledarförteckning

 
 

 

 

© Mångfaldskompassen 2022