Hem Företaget Handledning Utbildning Konsultation Kontakt Länkar Referenser
 
 Mångfaldskompassen

  india street scenechinese festivalhospital staff at workmoroccofried, spicy, minced catfish salad

 

 
 

Handledning med transkulturella aspekter

  

Mångfaldskompassen erbjuder psykosocial handledning med transkulturella aspekter, transkulturell handledning, såväl individuellt som i grupp.

 

Vilken hjälp ger handledningen

Handledningen vänder sig till dig som möter människor från varierande kulturell och religiös bakgrund i ditt arbete. Frågor som berörs i handledningen kan vara kultur- och religionsaspekter kring livets olika skeden: födelse, familjeliv, död och sorg. Vidare - olika syn på hälsa och ohälsa samt vård och omsorg. Migrationsrelaterade frågor och integration. Diskrimineringsfrågor. Bemötande och förhållningssätt.

Handledningen erbjuder vägledning i din profession, reflekterande samtal till hjälp i olika frågor och dilemman, kreativ dialog som vidgar de transkulturella perspektiven så att du och dina kollegor kan se nya vägar framåt.

Handledning erbjuds både som ordinarie handledning, korttidshandledning och som en kompletterande handledning.

 

Ordinarie handledning

Ordinarie handledning erbjuds till verksamheter där transkulturella aspekter i bemötande, omvårdnad och olika insatser regelbundet behöver tänkas igenom och uppmärksammas. Det kan t.ex. vara i olika verksamheter inom flyktingmottagande, vård och inom sociala verksamheter där många patienter/brukare/deltagare har varierande kulturell eller religiös bakgrund. Handledningen ges även i då personalgruppen i sig har en mångkulturell sammansättning.

 

Kompletterande handledning

Kompletterande handledning erbjuds här, utöver den ordinarie handledning, som du får i ditt arbete.
Du har t.ex. ordinarie handledning av extern handledare varje vecka som tar upp frågor och allmänna dilemman. I denna handledningsform erbjuder Mångfaldskompassen transkulturell kompletterande handledning - förslagsvis var tredje eller var fjärde vecka för att lyfta frågor/ärenden/dilemman som har transkulturell karaktär.

 

Korttidshandledning

Korttidshandledning erbjuds genom en serie om sex olika handledningstillfällen. Genom att lyfta de transkulturella aspekterna i handledning vid ett antal handledningstillfällen ges vidgade perspektiv och nya "glasögon" i det egna yrkesutövandet. Korttidshandledningen ger nya frågor, kunskaper och tänkesätt att ta med i sitt arbete samt till den ordinarie handledningen.
Ett lämpligt tidsintervall kan vara - var tredje vecka.

 

Utbildad handledare med erfarenhet från socialtjänst, vård och frivilligorganisationer

 

Inger-Johanne Larsson är utbildad handledare och har läst den treåriga handledarutbildningen (60p) vid Institutet för psykosocial handledning och konsultation i samarbete med Gävle Högskola.

Inger-Johanne Larsson finner du i tidningen Socionomens handledarförteckning.

 
 

 

 
© Mångfaldskompassen 2022